ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າອາກາດ ຂຽນເປັນອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ "ກຄປ"​ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ ​ເປັນ​ເສນາ​ທີ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ ຄະນະ​ນຳ ກະຊວງກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.